عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] چیتو جته Bhayshunyo
Chitto jetha bhoyshunyo (بنگالی: تلفظ شده Chitto Jetha Bhoyshunno) (از کجا ذهن بدون ترس است) شعری نوشته شده توسط Rabindranath Tagore قبل از استقلال هند است. این نشانگر دیدگاه تاگور از یک هند جدید و بیدار است. شعر اصلی بنگالی در سال 1910 منتشر شد و در مجموعه 1910 Gitanjali و در ترجمه خود Tagore در نسخه انگلیسی آن در 1912 منتشر شد.
[زبان بنگالی]
متن انگلیسی.1
متن بنگالی.2
فرهنگ محبوب.4
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر