عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] ترسناک Lovecraftian
ترسناک Lovecraftian یک جنبه از داستان وحشتناک است که تاکید بر وحشت کیهانی ناشناخته (و در برخی موارد غیر قابل شناخت) بیشتر از gore و یا سایر عناصر شوک، هر چند این هنوز هم ممکن است وجود داشته باشد. این نام توسط نویسنده آمریکایی H.P. Lovecraft (1937-1890) نامگذاری شده است، که عمدتا به عنوان اولین نویسنده به عنوان پیشگام این ژانر شناخته شده است.
[H. P. Lovecraft][داستان تخیلی]
اصل و نسب.1
تم های ترسناک Lovecraftian.1.1
همکاران و پیروان.2
ادبیات و هنر.1.2
کمیک ها.3
فیلم و تلویزیون.4
1960s.1.4
1970s.2.4
دهه 1980.3.4
دهه 1990.4.4
2000s.5.4
2010s.6.4
بازی ها.5
نقش بازی کردن.1.5
بازی های ویدئویی.2.5
سایر رسانه ها.6
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر